За нас

За нас, екипът на сайта „Цитатите на този ден“, историята на времето, в което живеем, е истинска само от първо лице! Това са събитията от деня, събрани в думите на героите на този ден – политици, артисти, писатели, певци, журналисти или просто известните  на времето.

Цитатите на този ден – това е случващото се в този ден, без външна намеса, без гледната точка на някой друг, едно към едно – истината от първо лице, коментарът от първо лице, провокацията от първо лице, решенията от първо лице, обвиненията от първо лице, благодарностите от първо лице…

Историята от първо лице!

Екипът на „Цитатите на Този ден“ използва информационните агенции в страната и социалните мрежи.

„Цитатите на Този ден“ е част от медийна група „Този ден“, която включва сайтовете toziden.bg и vremeto.toziden.bg

Отговорен редактор Вера Кирилова. Контакти: editors@toziden.bg, тел. 0889 739 229